top of page

VERWIJZING EN VERGOEDING

Dankzij Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) is er geen verwijzing nodig om naar de kinderfysiohterapeut te gaan. 

Kinderen zijn in Nederland tot 18 jaar gratis meeverzekerd met ouders. Fysiotherapie bij kinderen valt onder de basisverzekering en staat los van het eigen risico. 

Uw kind heeft recht op 18 behandelingen uit het basispakket. Wanneer ouders een aanvullende verzekering hebben, vallen de kinderen hier ook onder. Dat wilt zeggen dat naast de 18 behandelingen uit de basisverzekering nog een x-aantal behandelingen uit de aanvullende verzekering vergoed kunnen worden. De hoeveelheid behandelingen kan nagekeken worden in uw polis.

In sommige gevallen hebben kinderen, bij aandoeningen die voorkomen op de lijst van chronische indicaties, recht op volledig onbeperkte vergoeding vanuit de basisverzekering. Bij een chronische indicatie is een verwijzing van een specialist noodzakelijk. Uw verzekeraar kan u meer vertellen over de voorwaarden. 

Met de meeste zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten en dit wilt zeggen dat de behandelingen direct bij de zorgverzekeraars gedeclareerd zullen worden. Wanneer u verzekerd bent bij een verzekeraar waarmee geen contract is afgesloten ontvangt u een factuur die u vervolgens kunt indienen bij uw verzekeraar. Voor de vergoeding daarvan kunt u informeren bij uw zorgverzekeraar. 

TARIEVENLIJST 2024

Zitting Kinderfysiotherapie € 60,00
Zitting Kinderfysiotherapie aan huis € 75,00

Zitting kinderfysiotherapie instelling € 75,00


Telefonische zitting € 35,00

Instructie / overleg ouders € 60,00

Standaard Kinderfysiotherapeutisch rapport € 55,00
Uitgebreid Kinderfysiotherapeutisch rapport € 100,00

 

Screening € 40,00

Intake en onderzoek na screening € 60,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 75,00


Niet nagekomen afspraak 100% van tarief en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. 

bottom of page