top of page

KINDERBEKKENFYSIOTHERAPIE

Een belangrijke mijlpaal voor een peuter en zijn ouders is het zindelijk worden. Zindelijk worden is iets dat peuters zelf moeten willen, kunnen en doen. Het gaat meestal vanzelf tussen het tweede en vierde levensjaar. Ouders kunnen alleen begeleiden. Het is een kwestie van juiste timing, begrip en geduld.

In principe wordt een kind eerst zindelijk voor ontlasting en daarna voor het plassen. Eerst worden kinderen overdag zindelijk en pas als ze de blaas goed onder controle hebben, is het ook mogelijk om 's nachts zindelijk te worden.

Soms gaat het niet vanzelf en lukt het niet zo goed. Het kan zijn dat een kind van 5 jaar nog regelmatig een 'ongelukje' heeft. Dit kan een grote impact hebben op het kind, maar ook op zijn omgeving. 

Zindelijkheidsontwikkeling is een belangrijke stap in het ontwikkelingsproces van het kind. Het hangt nauw samen met de motorische, neurologische en psychosociale ontwikkeling. 

Het daadwerkelijk zindelijk zijn, wil zeggen: aandrang voelen en uit eigen initiatief op een geschikt moment en geschikte plaats kunnen plassen en poepen. 

Wanneer het niet vanzelf gaat is er soms wat hulp nodig. Kinderbekkenfysiotherapie kan daarbij helpen. 

U kunt zonder verwijzing van een (huis)arts een afspraak maken met de kinderbekkenfysiotherapeut.

 

Veelal zult u al een verwijzing hebben van een (huis)arts en mogelijk heeft uw kind al een voortraject in het ziekenhuis gevolgd.

Wij werken nauw samen met het Ziekenhuis Zorgsaam en met het Universitair Ziekenhuis in Gent. Door deze korte lijntjes, hebben we de mogelijkheid om direct aan te sluiten op de reeds gedane behandelingen en zijn we in staat om complexe beelden kort op te volgen en zo snelle schakelingen/ overleg te kunnen hebben wat ten goede komt van de behandeling van uw kind.  

Indicaties kunnen zijn: 

 • Heel weinig of juist heel vaak moeten plassen (4 tot 8 keer per dag is normaal) 

 • Plas ongelukjes overdag

 • Bedplassen

 • Urineweginfecties

 • Poep ongelukjes/ poepvegen in het ondergoed

 • Diaree of juist harde, vaak ook pijnlijke, ontlasting

 • Obstipatie (verstopping)

 • Buikpijn, verminderde eetlust, lusteloosheid

baby wc.jpeg
Kinderbekkenfysiotherapie.png

Behandeling

De Kinderbekkenfysiotherapeut speelt in op de belevingswereld van het kind, zodat het kind op een speelse wijze leert voelen waar de bekkenbodemspieren zich bevinden en hoe daarover controle is te krijgen. 

Het is van belang dat het kind leert om vertrouwen in het eigen lichaam te krijgen. 

Om een goed beeld te krijgen van de problematiek en de omvang wordt er eerst gekeken naar het mictiedagboek en eventueel een poepdagboek van het kind samen met een vragenlijst. Dit is nodig om de oorzaak zo goed mogelijk in kaart te kunnen brengen. Aanvullend kunnen er nog bijkomende dingen gevraagd worden om een compleet beeld te kunnen vormen. Alleen met de juiste beeldvorming komen we tot een adequate behandeling. 

De oefentherapie is gericht op:

 • Algemeen lichaamsbesef en bewegingsgevoel

 • Ademhalingsoefeningen

 • Ontspanningsoefeningen

 • Bewustzijn en functie van de bekkenbodem

 • Goed leren voelen en reageren op de aandrang om te plassen en te poepen

 • Adequaat reageren op aandrang en het vergroten van de blaascapaciteit
   

Daarnaast zal de behandeling bestaan uit het informeren en adviseren van ouders en kind over: 

 • Het ontstaan en de mogelijke oorzaak van de klacht

 • De werking van de blaas, darmen en de bekkenbodem

 • De werking van de plasfabriek en poepfabriek

 • De juiste toilethouding, toiletgedrag en hygiëne. 

 • Een goede vocht- en vezel inname op een dag.

Thuis zal u samen met uw kind aan de slag gaan met de adviezen en oefeningen. Het is van groot belang dat u consequent gaat oefenen, zodat de kans van slagen het grootst is. Het kan met momenten intensief zijn, maar u staat er niet alleen voor. Samen kunnen we dit en maken we van uw kind een superheld. 

Bovendien werken de kinderen niet voor niets, want bij ieder goed afgesloten traject verdienen de kinderen een Gouden Drol trofee!

Als extra beloning voor hun harde werk. 

Gouden drol_edited.png
bottom of page